Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki.Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, w czterech grupach do wyboru.

W programie zajęć: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi liczbowe, trygonometria, planimetria, geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometria, elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej.

NIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, zapraszamy wszystkich chętnych maturzystów:

więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 1522 razy.