Wojskowa Akademia Techniczna wprowadza zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne.

Mając na uwadze informacje o przesunięciu egzaminów maturalnych, informujemy że Wojskowa Akademia Techniczna wprowadza także zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne, tak by nasi kandydaci – maturzyści nie znaleźli się w sytuacji bez możliwości wyboru kierunku studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Podane w zasadach rekrutacji na studia wojskowe oraz studia cywilne terminy poszczególnych elementów rekrutacji, będą dostosowane do aktualnie wprowadzanych przepisów.

Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej www.wat.edu.pl , a do zarejestrowanych w IRK kandydatów, wyślemy powiadomienia pocztą elektroniczną.

Obecnie:

  1. Rejestrację kandydatów na jednolite studia magisterskie, tzw. studia wojskowe, prowadzimy do 30 czerwca
  2. Przesunęliśmy do 28 sierpnia termin składania wniosku o powołanie do służby kandydackiej oraz innych dokumentów związanych z rekrutacją na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
  3. Przesunęliśmy do 28 sierpnia termin dostarczenia przez WKU orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;
  4. Opłata rekrutacyjna może być wniesiona bezpośrednio przed rozpoczęciem kwalifikacji na studia, tj. w sierpniu – dotychczas wniesione opłaty zachowują ważność;
  5. Rejestrację kandydatów na studia cywilne I stopnia prowadzimy do 14 sierpnia;
  6. 17 sierpnia UKR podejmie decyzję w sprawie zakwalifikowania do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki oraz nieprzyjęcia na studia – nastąpi ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz nieprzyjętych);
  7. 18 do 28 sierpnia – dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;
  8. od 29 do 30 sierpnia – weryfikacja przez UKR list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i 31 sierpnia ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji/przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów poszczególnych kierunków);
  9. Powołania do służby kandydackiej przewidujemy we wrześniu;
  10. Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

Informacje na temat rekrutacji na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na  żołnierza zawodowego oraz studia cywilne I i II stopnia udzielane są telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomocą poczty elektronicznej rekrutacja@wat.edu.pl

Serdecznie zapraszamy na studia w Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 1735 razy.