Kontakt z redakcją serwisu Informator SzkolnyŁucka City
ul. Łucka 15 / 516
00-842 Warszawa
tel.: 22 62 000 63
fax: 22 62 011 83

Wydawcą portalu InformatorSzkolny.com jest Golden Arm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 40/6, 00-832 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417785, kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, Regon: 146095289, NIP: 527-26-75-938